วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้ a an the

การใช้ article (a, an, the)

a, an และ the เป็นคำที่ใช้สำหรับนำหน้าคำนาม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

1. Indefinite Article คือ a และ an ใช้นำหน้านามที่มีความหมายทั่วไป
2. Definite Article คือ the ใช้นำหน้านามที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง

การใช้ a 
สำหรับนำหน้านามที่เป็นเอกพจน์, นามนับได้, นามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และนามที่มีความหมายทั่วไป

ตัวอย่าง a bird, a student, a teacher, a doctor เป็นต้น
ยกเว้น คำที่ขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ เช่น a user (ออกเสียงว่า ยูเซอร์)

การใช้ an 
สำหรับนำหน้านามที่เป็นเอกพจน์ นับได้ แต่ขึ้นต้นด้วยสระ  (a e i o u)

ตัวอย่าง an arm, an orange, an apple, an elephant เป็นต้น
ยกเว้น คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่ออกเสียงเป็นสระ เช่น an hour

การใช้ the 
สำหรับนำหน้านามที่มี preposition หรือ phrase มาตามหลัง
เช่น The tree in this garden is tall.

สำหรับนำหน้านามที่มีสิ่งเดียวในโลก
เช่น The sun , the moon

สำหรับนำหน้านามที่มีชื่อเฉพาะ (ยกเว้นชื่อคน)
เช่น The books are expensive.

สำหรับนำหน้าคุณศัพท์ที่นำมาเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุด
เช่น She is the luckiest girl in the world.

สำหรับนำหน้านามที่มี of มาคั่นกลาง (คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
เช่น the result of experiment, the roof of house

สำหรับนำหน้านามที่มีการกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง ต่อจากที่เคยเอ่ยชื่อมาก่อนหน้า
เช่น She has a dog. The dog is siberian husky.

สำหรับนำหน้าเลขลำดับที่
เช่น January is the first month of the year.

เราจะใช้ article เหล่านี้นำหน้าคำนามเสมอ แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี 
สำคัญ เราจะไม่ใช้ article กับสิ่งต่อไปนี้1. จะไม่ใช้ a/an กับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น water, coffee (ห้ามบอกว่า She wants a water. แต่เราสามารถบอกว่า She wants a bottle of water หรือ I need a coffee. ที่ถูกต้องบอกว่า I need a cup of coffee.)
2. จะไม่ใช้กับคำนามที่เป็นชื่อประเทศ, ชื่อกีฬา, ชื่อเมือง, ชื่อวิชาเรียน หรือชื่อสถานศึกษา เช่น : Italy, Mexico, Bolivia, England, football, tennis, mathematics, biology, political science.
3. จะไม่ใช้นำหน้ามื้ออาหาร breakfast, lunch, dinner

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls